Chcesz być księgowym w sektorze SSC/BPO? Sprawdzamy, czy to się opłaca

Praca w księgowości od lat cieszy się opinią stabilnej i dobrej kariery zawodowej. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób decyduje się związać swoje życie właśnie z tym sektorem....

Praca w księgowości od lat cieszy się opinią stabilnej i dobrej kariery zawodowej. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób decyduje się związać swoje życie właśnie z tym sektorem. W ostatnich latach możliwości rozwoju w tej branży dodatkowo się poszerzyły w związku ze stałym napływem inwestycji zagranicznych, w formie przedsiębiorstw SSC/BPO, w których dużą częścią obsługiwanych procesów stanowią finanse.

Czy płace w SSC/BPO są wyższe niż średnia?

Zakres obowiązków księgowego jest podobny niezależnie od branży i rodzaju przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Inne wrażenie możemy jednak odnieść, kiedy porównamy wynagrodzenia oferowane w sektorze usług wspólnych do ogólnobranżowych. 

                                Źródło: Raport Płacowy manaHR, Styczeń 2020

Jak możemy zauważyć mediana miesięcznej płacy całkowitej na stanowisku Księgowego w branży SSC/BPO jest o 539 PLN brutto wyższa (czyli aż o 10%), niż dane ogólnobranżowe! Zjawisko to komentuje Gosia Latko, która pełni funkcję Starszego Konsultanta w firmie manaHR: Wynagrodzenie na stanowisku księgowego zależy od kilku czynników, m.in. od charakteru organizacji, w której jest zatrudniony. Wpływ ten jest widoczny, kiedy porównamy np. wynagrodzenia w branży SSC/BPO w zestawieniu z danymi ogólnobranżowymi. Mimo, że charakter pracy jest analogiczny, bo mówimy tu o porównaniu księgowego obsługującego centrum  lokalnie (nie jest to obsługa księgowa świadczona dla innych oddziałów w ramach centrum SSC), to różnica w wynagrodzeniach jest wyraźnie widoczna.

                               (Mediana Miesięcznej Płacy Całkowitej brutto PLN)

                                 Źródło: Raport Płacowy manaHR, Styczeń 2020

Sytuacja wygląda równie ciekawie, kiedy spojrzymy na rozkład wynagrodzenia w podziale na poziomy stanowisk. W przypadku Młodszego Księgowego różnica to 280 PLN brutto, czyli 6,2%. Tymczasem dla Starszego Księgowego różnica to już 1560 PLN, czyli aż 24,2%! Wraz z poziomem stanowiska rośnie więc również różnica płac pomiędzy sektorem usług wspólnych a resztą przedsiębiorstw.

Skąd biorą się tak duże rozbieżności? Gosia Latko z manaHR zaznacza: Wpływ ma tu m.in. wielkości organizacji i jej globalny charakter. Jeżeli firma ma centrum usług wspólnych to zazwyczaj nie jest to mała organizacja, a co za tym idzie, często i budżet na wynagrodzenia jest większy. Trzeba pamiętać, że na dane ogólnobranżowe składają się oczywiście również te pochodzące z dużych organizacji, jednak jest też w nich wiele mniejszych, lub po prostu o mniejszym budżecie. W przypadku SSC, mimo że jest to z założenia centrum kosztowe, to mimo wszystko, w skali całej organizacji, wynagrodzenia są wyższe.

Kategorie
FinanseKariera
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

*

*

Podobne wpisy