Sprzedaż gruntu a podatek VAT

Zanim właściciel gruntu dokona transakcji sprzedaży gruntu, warto w uważny sposób zapoznać się ustawą o podatku VAT, gdyż może zdarzyć się sytuacja, w której nawet osoba fizyczna sprzedając taki...

Zanim właściciel gruntu dokona transakcji sprzedaży gruntu, warto w uważny sposób zapoznać się ustawą o podatku VAT, gdyż może zdarzyć się sytuacja, w której nawet osoba fizyczna sprzedając taki niezabudowany grunt, będzie zobowiązana do zapłaty podatku VAT, gdyż urząd skarbowy zakwalifikuje takiego sprzedawcę jako przedsiębiorcę.

W jakich sytuacjach niezbędne będzie uiszczenie podatku VAT

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, każda osoba fizyczna, osoba prawna, która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności jest zobowiązana do opłacenia podatku VAT, który w przypadku gruntu wynosi 23% wartości sprzedaży. Zgodnie z tym podatnikiem może być również osoba nieposiadająca działalności gospodarczej, ale wykonująca takie czynności, które w celach zarobkowych wykonują przedsiębiorcy. Pewnym jest więc, iż jeżeli sprzedaży gruntu dokonuje przedsiębiorca, będzie on również zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Kto jest zwolniony z podatku VAT w przypadku sprzedaży gruntu

Sprzedaż gruntu VAT jest przedmiotem wielu debat w obszarze tego, jakie istnieją zwolnienia z podatku. Ustawa również przewiduje, w jakich sytuacjach następuje wyłączenie z potrzeby uiszczenia powyższego podatku.

Zgodnie z ustawą, podatkiem nie są obarczone transakcje sprzedaży terenu niezabudowanego innego niż tereny budowlane. Terenem budowlanym natomiast definiuje się takie tereny, które są przeznaczone na zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego lub zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sytuacji, gdy potwierdzona jest sytuacja przeznaczenia gruntu, podatnik jest zwolniony z potrzeby płacenia podatku wysokości 23%, jednak po stronie kupującego stoi obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z prawem ten podatek wynosi 2% wartości transakcji. Wprawdzie zgodnie z ustawą Podatek od czynności cywilnoprawnych jest nie aplikowalny w sytuacji, gdy przynajmniej jedna strona transakcji jest zwolniona z podatku jednak nie dotyczy to umów sprzedaży – w związku z tym w przypadku sprzedaży gruntu nieprzeznaczonego na zabudowę, kupujący jest zobligowany do zapłacenia podatku.

Kategorie
Awans i zmiany
Brak komentarzy

Dodaj komentarz

*

*

Podobne wpisy